Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 19-6-2023, μετά από την αριθ. πρωτ. ΕΛ/5768/19-6-2023 ενημέρωση περί τεχνικού προβλήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 6125_2023/8-6-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου στο Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ και της αριθ. πρωτ. 6126_2023/8-6-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων θα κοινοποιηθεί με νέα ανακοίνωση.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρακολουθούν την Ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ για τη σχετική ανακοίνωση.

Η Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ

Καθηγήτρια Αναστασία Σωτηροπούλου