17.9.2021 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου σε μαθήματα α΄ εξαμήνου ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2021-22 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 10718_2021/19-7-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος