14.1.2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου σε μαθήματα β΄ εξαμήνου για το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) ακαδ. έτους 2021-22 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 10719_2021/19-7-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.