13.6.2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου για τον καθαρισμό των χώρων στους οποίους υλοποιείται το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ στο Ηράκλειο Κρήτης