13.11.2023 Πρακτικό Επιτροπής ενστάσεων υποψήφιων συνεργατών για την ανάληψη διδακτικού έργου στο μάθημα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα (Εργ)» α’ εξαμήνου ΕΠΠΑΙΚ ακαδ. έτους 2023-24 στην πόλη του Βόλου στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 12998_2023/6-10-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος