13.10.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ στο Τμήμα δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ

Prosklisi Ekdilwsis Endiaferontos ELKE ΨΠΟΣ46Ψ8ΧΙ-Σ8Ω

Κατεβάστε όλο το αρχείο από εδώ