13.10.2023 Πρακτικά ενστάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας Ι (Εργαστήριο)» του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2022-23 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 6125_2023/8-6-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Θ6 ΕΕ30 ΨΚ7Η46Ψ8ΧΙ-9ΥΜ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΔ

Κατεβάστε όλο το αρχείο από εδώ