1/2/2024 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στο μάθημα «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός» στις πόλεις Ρόδος και Μυτιλήνη για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ακαδ. έτους 2023-2024 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 18660_2023/22-12-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.