06.10.2023 Πρακτικό Επιτροπής αξιολόγησης στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 12427_2023/18-9-2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση εργασιών για τον καθαρισμό των χώρων στους οποίους
υλοποιείται το Πρόγραμμα «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2023-2024 στις πόλεις:
Ηράκλειο Κρήτης και Ιωάννινα