ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

10.02.2020 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων για την ανάθεση διδακτικού έργου στα μαθήματα «Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ(Θεωρία)» για τις πόλεις:  Άργος και Κοζάνη και «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας» για την πόλη του Άργους Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ακαδ. έτους 2019-2020 στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 548_2020/14-1-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Running sport media | adidas Ultra Boost 1.0 DNA ZX 9000 Mint - Grailify
Κύλιση στην Αρχή