ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

29.01.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. – Π.Ε.ΣΥ.Π. στη Θεσσαλονίκη

(απόφαση Επιτροπής Ερευνών 3_24.1.2020)

trace affiliate link | Air Jordan Release Dates 2021 , Fitforhealth
Κύλιση στην Αρχή