ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

25.11.2019 Πρακτικό Αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 21229_2019/23-10-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση διδακτικού έργου σε μαθήματα α΄ εξαμήνου Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. στις πόλεις: Άργος, Ηράκλειο Κρήτης, Κοζάνης και Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Προγράμματος Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. – Π.Ε.ΣΥ.Π. για το ακαδ. έτος 2019-2020

Air Jordan XIII Melo PEBest jordan Sneakers | Sneakers
Κύλιση στην Αρχή