ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

18.11.2019 Τελικά αποτελέσματα για την ανάθεση διδακτικού έργου για το μάθημα «ΠΑΔ Ι» α΄ εξαμήνου Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. ακαδ. έτους 2019-2020 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδ. έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της υπ' αριθ. πρωτ. 15615_2019/10-7-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Levis X Jordan 6best shoes | Upcoming 2021 Nike Dunk Release Dates - Iebem-morelos
Κύλιση στην Αρχή