ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

07.03.2019 Ανάθεση διδακτικού έργου για το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. ΕΛ/299/21-01-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης εκπαιδευτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για το ακαδ. έτος 2018-19 στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Mens Running ShoesBest Nike Sneakers | Vans Shoes That Change Color in the Sun: UV Era Ink Stacked & More – Fitforhealth News
Κύλιση στην Αρχή