ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

18.02.2019 Aποτελέσματα πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. ΕΛ/393/22-01-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης εκπαιδευτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τo μάθημα «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα (Θεωρία)» στην πόλη του Άργους για τις ανάγκες του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ 2018-19.

NIKElatest Running Sneakers | jordan Release Dates
Κύλιση στην Αρχή