ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

18.02.2019 Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. ΕΛ/299/21-01-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης εκπαιδευτικού έργου ιδιωτικού δικαίου για τo μάθημα «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός» (β’ εξαμήνου) στις πόλεις του Βόλου, της Κοζάνης και της Ρόδου και για το μάθημα «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας» στην πόλη του Άργους για τις ανάγκες του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ 2018-19.

Air Maxlatest Nike Sneakers | balerínky
Κύλιση στην Αρχή