ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε.Λ.Κ.Ε.

 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται όλα τα οινομικά στοιχεία της Επιτροπής Ερευνών και του Ε.Λ.Κ.Ε.

Ισολογισμός (2009)

Προϋπολογισμός Ε.Λ.Κ.Ε. (2011)

Απολογισμός Ε.Λ.Κ.Ε. (2009)

 

Αρχική Σελίδα

Κύλιση στην Αρχή