ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε Έντυπα Συμβάσεων  που απαιτούνται για την διεκπεραίωση των συναλλαγών σας με την Επιτροπή Ερευνών
(Όλα τα παρακάτω έντυπα είναι της μορφής word 2003)

Κωδικός Τίτλος Εντύπου
Έντυπο Δ15   Υπόδειγμα Σύμβασης Ανάθεσης Έργου σε ΕΠ_ΕΤΠ_ΔΥ  
Έντυπο Δ16 Υπόδειγμα Σύμβασης Ανάθεσης Έργου Σε Εξωτερικό Συνεργάτη        
Έντυπο Δ17 Υπόδειγμα Σύμβασης Ανάθεσης Έργου Επιστ. Υπεύθυνου
Έντυπο Δ18 Υπόδειγμα Σύμβασης Ανάθεσης Έργου σε ΕΠ_ΕΤΠ_ΔΥ Άνευ Αμοιβής
Έντυπο Δ19 Υπόδειγμα Σύμβασης Ανάθεσης Έργου σε Εξωτερικό Συνεργάτη Άνευ Αμοιβής      
Έντυπο Δ20 Υπόδειγμα Σύμβασης Ανάθεσης Έργου ΕΣΠΑ σε ΕΤ_ΕΤΠ_ΔΥ
Έντυπο Δ21 Υπόδειγμα Σύμβασης Ανάθεσης Έργου σε Εξωτερικό Συνεργάτη
Έντυπο Δ22 Σύμβαση Έργου
Έντυπο Δ23 Σύμβαση Δημοσίου Υπαλλήλου

 

 

 

 

 

 

 

Διαχείριση Έργων Ε.Λ.Κ.Ε.

Air Jordan XIV Lowjordan Sneakers | New Balance 991 Footwear
Κύλιση στην Αρχή