ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

Οικονομικά Έντυπα Ε.Λ.Κ.Ε.

 

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε Έντυπα που απαιτούνται για την οικονομική διαχείριση των έργων.
(Όλα τα παρακάτω έντυπα είναι της μορφής word και excel 2003)

Κωδικός Τίτλος Έντύπου
Έντυπο Ο01 Εντολή Προκαταβολής
Έντυπο Ο02 Απόδοση Προκαταβολής
Έντυπο Ο03 Εντολή Πληρωμής Για Συνεργαζόμενο Φορέα
Έντυπο Ο003 Μετακίνηση - Έκθεση Πεπραγμένων
Έντυπο Ο04 Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Αμοιβών
Έντυπο Ο05 Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Υλικών και Υπηρεσιών     
Έντυπο Ο06 Εντολή Πληρωμής - Απόδοση Μετακινήσεων
Έντυπο Ο07 Συνοπτική Κατάσταση Αμειβομένων Πανεπιστημιακών - Δ.Υ.   
Έντυπο Ο007     Έκθεση Πεπραγμένων Εξαμήνου
Έντυπο Ο08 Συνοπτική Κατάσταση Αμοιβομένων με Ανάθεση Έργου
Έντυπο Ο008 Έκθεση Πεπραγμένων Τελική
Έντυπο Ο09 Συνοπτική Κατάσταση Αμοιβομένων με Εξαρτημένη Σχέση Εργασίας          
Έντυπο Ο10 Πίνακας Εξοπλισμού (Όργανα - Υλικά)
Έντυπο Ο11 Πίνακας Αναλωσίμων
Έντυπο Ο12 Πίνακας Λοιπών Εξόδων
Έντυπο Ο13 Πίνακας Στοιχείων Για Αποκτήσεις στο Εξωτερικό
Έντυπο Ο14 Ημερολόγιο Κίνησης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc6Διαχείριση Έργων Ε.Λ.Κ.Ε.
Air Jordanjordan release date | adidas Yeezy Boost 700 , Ietp
Κύλιση στην Αρχή