ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αιτήσεις-Διάφορα Έντυπα Ε.Λ.Κ.Ε.

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε  Διάφορα Έντυπα και Αιτήσεις   (Όλα τα παρακάτω έντυπα είναι της μορφής word 2003) 

Κωδικός
Τίτλος Εντύπου
Έντυπο Ε01  Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης
Έντυπο Ε02 Υπεύθυνη Δήλωση ΕΠ_ΕΤΠ
Έντυπο Ε03 Υπεύθυνη Δήλωση Δημοσίων Υπαλλήλων
Έντυπο Ε04 Αίτηση Προμήθειας Υλικών-Υπηρεσιών
Έντυπο Ε05 Υπεύθυνη Δήλωση Χρηματοδότησης Έργου
Έντυπο Ε06 Υπεύθυνη Δήλωση Ανωτ. Ορίων Αποδοχών
Έντυπο Ε07 Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιωτών

 

 

 

 

 

 

Διαχείριση Έργων Ε.Λ.Κ.Ε.

 

Female Nike Shoeslatest jordans | Nike
Κύλιση στην Αρχή