ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
 Διοικητικά Έντυπα Ε.Λ.Κ.Ε.
 Στη σελίδα αυτή θα βρείτε Έντυπα και Αιτήσεις που απαιτούνται για την διεκπεραίωση των συναλλαγών σας με την Επιτροπή Ερευνών,
είτε για πρόταση Έργου, είτε για Αποδοχή Διαχείρισης Έργου.
(Όλα τα παρακάτω έντυπα είναι της μορφής word και excel 2003) 
Κωδικός Τίτλος Εντύπου
Έντυπο Δ00 Αίτηση-Συνοδευτικό Πρότασης
Έντυπο Δ01 Αποδοχή Διαχείρισης Έργου
Έντυπο Δ02 Προϋπολογισμός Έργου
Έντυπο Δ05 Οναμαστική Κατάσταση Απασχολουμένων Πανεπιστημιακών - Δ.Υ.
Έντυπο Δ06 Ονομαστική Κατάσταση Απασχολουμένων με Ανάθεση Έργου
Έντυπο Δ06α    
Στοιχεία Εταιρείας για Ανάθεση Έργου
Έντυπο Δ07 Ονομαστική Κατάσταση Απασχολουμένων με Εξαρτημένη Σχέση Εργασίας         
Έντυπο Δ08 Αίτηση για Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού
Έντυπο Δ09 Επιστημονικός Απολογισμός Έργου
Έντυπο Δ10 Μηνιαίο Φύλλο Εργασίας
Έντυπο Δ11 Αίτηση για Χρηματοδότηση Συνεδρίου
Έντυπο Δ12 Πρακτικό Κατακύρωσης Πρόχειρου Διαγωνισμού
Έντυπο Δ13 Πρακτικό Παραλαβής
Έντυπο Δ14 Αίτηση Δανεισμού Μεταξύ Έργων
Έντυπο Δ14α Αίτηση Διαχειριστικής Διευκόλυνσης
Έντυπο Δ24α ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΩΣ 2500€
Έντυπο Δ24β ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 2500€
Έντυπο Δ22 ΑΙΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2500€ 30000€
Έντυπο Δ26 ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Διαχείριση Έργων Ε.Λ.Κ.Ε.

 

 
 

Kids

trace affiliate link | Sneakers

Κύλιση στην Αρχή