ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
   
Logo
 
Δράση Εθνικής Εμβέλειας "Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών"  
Η πρόταση υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» του ΕΠΕΔΒΜ με Δικαιούχο την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

  Γενικά στοιχεία ερευνητικής πρότασης
 
Κωδικός:  SH4_3510
Ακρωνύμιο: “EDARCPADSS”  
 
 
Τίτλος (Αγγλικά):   Epistemological and Didactical Aspects Related to the Concept of Periodicity Across Different School Subjects.
Τίτλος (Ελληνικά): Επιστημολογικές και διδακτικές  απόψεις σχετικές με την έννοια της περιοδικότητας σε διαφορετικά σχολικά μαθήματα.
Ευρεία Επιστημονική Περιοχή: Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Συνολική Χρονική Διάρκεια: 36 μήνες
Περίοδος Υλοποίησης: 29-2-2013 έως 28-2-2015.
Φορέας Υποδοχής: ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)
Στοιχεία ερευνητικής μονάδας του φορέα υποδοχής: ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΓΕΤΠΜΑ), Παράρτημα ΠΑΤΡΩΝ, Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, 26441, Ζαβλάνι.
Στοιχεία Μεταδιδάκτορος Ερευνήτριας:  Χρυσαυγή Τριανταφύλλου – Καλλιώρα
Στοιχεία Επιστημονικού Υπεύθυνου:      Βασιλική Σπηλιωτοπούλου, Καθηγήτρια
  
Συνοπτική περιγραφή ερευνητικών φάσεων - Research phases description
 
Ανακοινώσεις σε Συνέδρια -Conference Proceedings  
 
Φάση 1: Textbooks’ analysis (10 μήνες)
Ανάλυση κεφαλαίων για την περιοδικότητα των σχολικών βιβλίων Μαθηματικών, Φυσικής, Ηλεκτρολογίας.
 
Φάση 2: Documentation of students’ understanding (10 μήνες)
Μελέτη της κατανόησης των μαθητών για έννοιες σχετικές με την περιοδικότητα και τα περιοδικά φαινόμενα.
 
Φάση 3: Documentation of teachers’ thinking (10 μήνες)
Μελέτης του τρόπου σκέψης των εκπαιδευτικών για την περιοδικότητα, τα σχολικά κείμενα και την κατανόηση των μαθητών.
 
Φάση 4: Summing up the results and write the final report (6 μήνες)
Συγγραφή τελικών αναφορών από τις 3 φάσεις έρευνας. Παραγωγή portfolio με ερευνητικές αναφορές και δημοσιεύσεις.

  

Επιστροφή

Yeezy Wave Runner 700Adidas shoes | Nike SB
Κύλιση στην Αρχή