ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

25.07.2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για (10) συμβάσεις έργου για τις ανάγκες της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)" (Περίληψη και Πρόσκληση)

Air Jordanbridgemedia | Nike for Men
Κύλιση στην Αρχή