ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
30.12.2013  Προκήρυξη Προμήθειας Εξοπλισμού "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ"   Περίληψη και Προκήρυξη
24.12.2013   Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες της Πράξης "Πρακτική Ασκηση Φοιτητών"
20.12.2013  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύμβαση έργου για δ/κη και γραμματειακή υποστήριξη του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ
19.12.2013  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών»
19.12.2013  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Εργου για την παροχή Εκπ/κου Εργου Κατάρτισης Ενεργειακών Επιθεωρητών
03.12.2013  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Αναβάθμιση Διοικητικών Υπηρεσίων της ΑΣΠΑΙΤΕ
06.11.2013  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απασχόληση Προσωπικού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
24.07.2013  Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης Εργου για ανάπτυξη Εργαλείων Συμβουλευτικής για το Γρ. Διασύνδεσης ΑΣΠΑΙΤΕ
12.07.2013  Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης έργου θέσης"Μηχανικού Πληροφορικής" (EΛ/2487)
12.07.2013  Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης έργου θέσης "Μηχανικού Πληροφορικής ή Επιστήμονα Πληροφορικής" (ΕΛ/2486)
12.07.2013  Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης έργου θέσης " Δρ. Μηχανικού Πληροφορικής " (ΕΛ/2485)
03.07.2013  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμαβσης έργου Εκπόνησης Μελέτης "Ασφάλειας Πληροφοριών" για το Γραφείο ΔΑΣΤΑ ΑΣΠΑΙΤΕ
02.07.2013  Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για σύναψη δύο Συμβάσεων Εργου για εργασίες Γεώτρησης 
11.06.2013  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων για σύναψη έως δύο Συμβάσεων Εργου για το γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ
15.04.2013  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύμβασης εργου για την ανάπτυξη εργαλείων Συμβουλευτικής για το Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ 
26.03.2013  Επανάληψη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών»  
20.03.2013  Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού προβολής και δημοσιότητας ΔΑΣΤΑ
 
  09.10.2012    Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων Σύναψης Συμβάσεων Εργου για :
1. τις Ανάγκες της πράξης "ΔΑΣΤΑ ΑΣΠΑΙΤΕ"
2. την Ανάπτυξη Μηχανισμών Σύνδεσης των Αποφοίτων με την ΑΣΠΑΙΤΕ
3. την Ανάπτυξη και Πιστοποίηση Επαγγελματικών Προφίλ των ειδικοτήτων της ΑΣΠΑΙΤΕ
4. τη Δικτύωση του Γραφείου Δικτύωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ με φορείς προώθησης στην απασχόληση και τη δικτύωση σε Διεθνές επίπεδο
5. τη Δημιουργία Αναγνωστηρίου του Γραφείου Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ και Ανάπτυξης Μηχανισμού Επικαιροποίησης του
6. τη Διεξαγωγή Ερευνών Προσφοράς και Ζήτησης των Ειδικοτήτων της ΑΣΠΑΙΤΕ
7. την Ανάπτυξη Εργαλείων Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας Επαγγελματικού Προσσανατολισμού του Γραφείου Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ
8. την Εκπόνηση Μελέτης Απορρόφησης Αποφοίτων της ΑΣΠΑΙΤΕ-Ανάπτυξη Μηχανισμού παρακολούθησης της απορρόφησης
9. τη Παρακολούθηση των Επωφελούμενων Χρηστών του Γραφείου Διασύνδεσης της ΑΣΠΑΙΤΕ
10. την Ανάπτυξη Υπηρεσίας Καθοδήγησης/Υποστήριξης Καινοτομικών Επιχειρηματικών Ιδεών του Γρ. Διασυνδ. ΑΣΠΑΙΤΕ και τη σύνδεση με θυρίδες Επιχειρηματικότητας.
Nike Blazer HighNike footwear | Ανδρικά Nike
Κύλιση στην Αρχή