ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
 
 Η Επιτροπή Εκπ/σης και Ερευνών της ΑΣΠΑΙΤΕ είναι επταμελής και αποτελείται από:

α.  Σαριδάκης Ιωάννης του Γερασίμου, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης,  Πρόεδρος (προσωπική ιστοσελίδα)

β. Αντωνίου Ευαγγελία του Χαραλάμπους, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μαιευτικής του ΤΕΙ Αθήνας, Αντιπρόεδρος (Βιογραφικό Σημείωμα)

γ.  Κροντηράς Χριστόφορος του Ανδρέα, Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Μέλος (προσωπική ιστοσελίδα)

δ.  Κωστάκη Αναστασία του Κωνσταντίνου, Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος (προσωπική ιστοσελίδα)

ε. Μουστάκας Γεώργιοςτου Κωνσταντίνου, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών, Μέλος

στ.  Normand Pascal του Jean, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Μέλος (προσωπική σελίδα)

ζ. Ρίζος Βασίλειος του Δημητρίου, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Μέλος 

Kids Footwear Online
Κύλιση στην Αρχή