ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ Ε.Λ.Κ.Ε.
 
Η διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων γίνεται στα Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και την ΑΣΠΑΙΤΕ  από την Επιτροπή Εκπ/σης & Ερευνών, η οποία ενεργεί για λογαριασμό του Ιδρύματος και σύμφωνα με ιδιαίτερο θεσμικό πλαίσιο.
Η Επιτροπή, έχει την υποχρέωση από τον νόμο της σύνταξης ετήσιου επιστημονικού και οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού, να συγκεντρώνει και να ελέγχει όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία για την επιστημονική και οικονομική πρόοδο κάθε χρηματοδοτούμενου έργου που διαχειρίζεται, και τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζεται σε σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των έργων.Θα πρέπει να επισημανθεί η σημασία, το είδος και η έκταση των ελέγχων στους οποίους υπόκειται η Επιτροπή Εκπ/σης και Ερευνών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, και τις κατά περίπτωση συμβατικές τις υποχρεώσεις.

Eτσι έλεγχοι διενεργούνται από τους :

  • Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικός - ετήσιος έλεγχος)
  • Ελεγκτικό Συνέδριο Ελλάδος (έκτακτος έλεγχος)
  • Ελεγκτικό Συνέδριο Ευρωπαϊκής Ένωσης (έκτακτος έλεγχος)
  • Γ.Γ. Ευρωπαϊκής Επιτροπής (UKLAF) (έκτακτος έλεγχος)
  • Υπουργεία Παιδείας, Οικονομικών και Γ.Λ. Κράτους (έκτακτος έλεγχος)
  • Φορείς Χρηματοδότησης (κατά έργο και κατά περίπτωση )
  • Επίσης ουσιαστικός και διαχειριστικός έλεγχος είναι δυνατόν να διενεργείται από δημοσιονομικούς υπαλλήλους σε όλα τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κάθε έργο μετά την έγκριση διαχείρισής του από την Επιτροπή Εκπ/σης και Ερευνών, λαμβάνει έναν εσωτερικό κωδικό, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται σε όλα τα έντυπα.Όλα τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών πρέπει, με ευθύνη του ΕΥ κάθε έργου, να φέρουν ημερομηνία εντός του χρόνου εκτέλεσης του έργου και να κατατίθενται στη Γραμματεία του Λογαριασμού εντός 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσής τους, ανεξάρτητα αν υπάρχουν διαθέσιμα ποσά για την εξόφλησή τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρούνται ως μη γενόμενες και δεν θα γίνονται δεκτές από την Γραμματεία. (ʼΑρθρο 17 του Κώδικα Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων και άρθρο 7, παράγραφος 3 της ΚΑ/679/22.08.96.

Στοιχεία του Ειδικού Λογαριασμού, στα οποία εκδίδονται τα παραστατικά.

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)
 Α.Φ.Μ.: 999655324
ΔΟΥ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΕΗΣ"ΕΙΡΗΝΗ"
14121 Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΤΤΙΚΗΣ

Στη συνέχεια θα βρείτε τα έντυπα που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια διαχείρισης προγραμμάτων από τον Ειδικό Λογαριασμό

labeled-blue-2Διοικητικά Έντυπα                       
labeled-red-2Οικονομικά Έντυπα                           
Folder-iconΚατάλογος Εντύπων                            
 
folder-vectors-icon
Σύνολο Εντύπων                                
folder-documents-icon
 
 

 

 

 

Popular Off-WhiteNike footwear | SUPREME , Fullress , スニーカー発売日 抽選情報 ニュースを掲載!ナイキ ジョーダン ダンク シュプリーム SUPREME 等のファッション情報を配信! - パート 5
Κύλιση στην Αρχή