01.11.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 1 σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης Μονίμων Εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ ΤΕ/ΔΕ (ΕΠΠΕΜΕ ΟΑΕΔ ΤΕ/ΔΕ)» για το ακαδ. έτος 2018-19 στην Αθήνα.

Sneaker Release Dates 2019
Κύλιση στην Αρχή