01.11.2018 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. ΕΛ/10765/5 - 9 - 2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2018 - 2019.

Air Jordans
Κύλιση στην Αρχή