22.10.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 στην πόλη της Πάτρας

Nike Sneakers
Κύλιση στην Αρχή