08.10.2014 Περίληψη και προκήρυξη πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πράξης ΜΟΔΙΠ στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

Lebron XIV 14 Glow
Κύλιση στην Αρχή