ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
Σκοπός του Ειδικού Λογαριασµού είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών,  οποιουδήποτε είδους,  που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών,  εκπαιδευτικών,  επιµορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόµενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστηµονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών,την εκπόνηση ειδικών µελετών, την εκτέλεση δοκιµών, µετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων,  την παροχή γνωµοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασµό τρίτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συµβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας µε την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστηµονικό προσωπικό των ΑΕI ή ΤΕI ή και µε τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστηµών.(Άρθρο 1 , παρ. 2 , Υ.Α. ΚΑ/679/22.8.96).  

Το Ισχύον οργανόγραμμα του Ε.Λ.Κ.Ε. μπορείτε να το δείτε εδώ

domh Επιτροπή Εκπ/σης και Ερευνών                       lawyer icon Θεσμικό Πλαίσιο                      programs-and-featuresΠρογράμματα Ε.Λ.Κ.Ε.     
calculator-iconΟικονομικά Στοιχεία  Ε.Λ.Κ.Ε.                         pastarchives Οδηγός Χρηματοδότησης ΦΕΚ 3365/Β/28.07.21                     pastarchives Συμπλ. Οδηγ. Χρηματοδότησης
   
doc3Προκηρύξεις Έργων Ε.Λ.Κ.Ε.                       doc8Διαχείριση Έργων Ε.Λ.Κ.Ε.                     doc5 Ανακοινώσεις Ε.Λ.Κ.Ε.    
webrescom                       Διαδικασίες που αφορούν στις προμήθειες, στην απασχόληση προσωπικού και στις μετακινήσεις                          
Κύλιση στην Αρχή