ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε.Λ.Κ.Ε.

 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται όλα τα οινομικά στοιχεία της Επιτροπής Ερευνών και του Ε.Λ.Κ.Ε.

Ισολογισμός (2009)

Προϋπολογισμός Ε.Λ.Κ.Ε. (2011)

Απολογισμός Ε.Λ.Κ.Ε. (2009)

 

Αρχική Σελίδα

Κύλιση στην Αρχή