06.10.2017 Περίληψη και Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού (Πρόχειρου) Διαγωνισμούγια την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκεςτου Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)

Κύλιση στην Αρχή